اسانس های گیاهی

اسانس های گیاهی شرکت طبیب دارو

امتیاز کاربران

اسانس های گیاهی

روغن های کلدپرس

صمغ های نباتی

گلاب و عرقیات

طعم دهنده های طبیعی

عطر گل محمدی

(اسانس های گیاهی)

شرکت طبیب دارو

اسانسها ترکیباتی هستند که در اندامهای مختلف گیاهان وجود دارند و به علت تبخیر شدن در دمای پایین روغنهای فرار نامیده می شوند. اسانسها به طور کلی بی رنگند ولی در مجاورت هوا اکسیده شده و تیره رنگ می گردند. اجزای تشکیل دهنده اسانسها معمولا مایع و در بعضی موارد نیمه جامد و به ندرت جامد هستند که در آب نامحلول بوده و عمدتا توسط بخارآب از گیاهان استخراج می شوند. اسانسها دارای بوی مشخص و ضریب شکست قوی بوده و اکثرا روی نور پلاریزه موثرند. قدرت چرخش نوری توسط اسانسها از عوامل خاص شناسائی آنها است. این مواد بنا به طبیعت خود قابلیت اختلاط با آب را ندارند ولی می توانند به مقدار بسیار کم در آب حل شده و بوی خود را به آب منتقل کنند اما در الکل ، اتر و حلالهای آلی محلول می باشند . به دلیل قابلیت تبخیر اسانسها می توان آنها را بوسیله فرایند تقطیر از منبع طبیعی استخراج کرد.

اسانس های گیاهی روغن های کلدپرس صمغ های نباتی گلاب و عرقیات طعم دهنده های طبیعی عطر گل محمدی غنچه گل خشک گیاهان دارویی خشک


اسانس های گیاهی

روغن های کلدپرس

صمغ های نباتی

گلاب و عرقیات

طعم دهنده های طبیعی

عطر گل محمدی


Copyright © 2018, Allright resereved