مقالات علمی و آموزشی طبیب دارو

1396/03/31

تاریخچه‌ی شرکت

تاریخچه‌ی شرکت

شرکت طبیب‌دارو در سال 1383، توسط "مهندس علیرضا مظاهری" کارشناس تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر از دانشگاه فردوسی مشهد تاسیس شده است.

ادامه مطلب تاریخچه‌ی شرکت