واحد انبار


واحد انبار

واحد انبار

شرکت طبیب دارو با توجه به نوع تولیدات، دارای انبارهای متنوعی چون : انبار مواد اولیه، انبار گیاه ، انبار مواد ثانویه، انبار ملزومات ، انبار محصول و انبار ضایعات بوده و با توجه به حساسیت در نگهداری از محصول تولیدی و مواد اولیه ، مستلزم مدیریتی آگاه و پرسنلی دلسوز و فرمانبردار می باشد .

کلیه اقلام ورودی و خروجی در سیستم کاردکس انبار ثبت و به روشهای نوین انبارداری حفظ و نگهداری می گردد . سیستم انبارداری به روش FIFO و انبارش آن مطابق با دستورالعمل ایزو و دارای جداول و روشهای حمل و چیدمان می باشد .

برچسب ها:
1399/06/15
دیدگاه شما
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید