تصاویر شرکت

مزعه تحقیقاتی
 • بازدیدها: 1988
 • 1396/03/28
 • کامنت ها: 0

مزعه تحقیقاتی

مزعه تحقیقاتی

دستگاه روغنکشی
 • بازدیدها: 2298
 • 1396/03/28
 • کامنت ها: 0

دستگاه روغنکشی

دستگاه روغنکشی

سالن اسانسگیری
 • بازدیدها: 5591
 • 1396/03/28
 • کامنت ها: 0

سالن اسانسگیری

سالن اسانسگیری

دستگاه خشک کن
 • بازدیدها: 2873
 • 1396/03/28
 • کامنت ها: 1

دستگاه خشک کن

دستگاه خشک کن