اخبار

پژوهشگران ایرانی پراستناد دو درصد برتر دنیا سال 2022
 • بازدیدها: 257
 • 1402/09/16
 • کامنت ها: 0

پژوهشگران ایرانی پراستناد دو درصد برتر دنیا سال 2022

پژوهشگران ایرانی پراستناد دو درد برتر دنیا سال 2022

شرکت دانش بنیان طبیب داروی کاشان میزبان هشتمین نمایشگاه ایران فارما
 • بازدیدها: 219
 • 1402/09/14
 • کامنت ها: 0

شرکت دانش بنیان طبیب داروی کاشان میزبان هشتمین نمایشگاه ایران فارما

شرکت دانش بنیان طبیب داروی کاشان میزبان هشتمین نمایشگاه ایران فارما

بازدید سازمان منابع طبیعی مازندران
 • بازدیدها: 1311
 • 1399/12/12
 • کامنت ها: 0

بازدید سازمان منابع طبیعی مازندران

انتخاب یکی از اعضای هیأت علمی واحد تحقیق و توسعه شرکت طبیب دارو به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله Rosa Damascena
 • بازدیدها: 1056
 • 1399/05/26
 • کامنت ها: 0

انتخاب یکی از اعضای هیأت علمی واحد تحقیق و توسعه شرکت طبیب دارو به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله Rosa Damascena

تجهیز و توسعه آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت طبیب دارو
 • بازدیدها: 1352
 • 1399/05/02
 • کامنت ها: 0

تجهیز و توسعه آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت طبیب دارو

محلول ضدعفونی کننده دست طبیب
 • بازدیدها: 2613
 • 1399/01/23
 • کامنت ها: 0

محلول ضدعفونی کننده دست طبیب

محلول ضدعفونی کننده

توصیه های پیشگیری کرونا در طب سنتی
 • بازدیدها: 2168
 • 1398/12/10
 • کامنت ها: 0

توصیه های پیشگیری کرونا در طب سنتی

ویروس کرونا

نصب و راه اندازی دستگاه کوهوبیشن در شرکت طبیب دارو
 • بازدیدها: 4479
 • 1398/05/23
 • کامنت ها: 0

نصب و راه اندازی دستگاه کوهوبیشن در شرکت طبیب دارو

نصب و راه اندازی دستگاه کوهوبیشن در شرکت طبیب دارو