اخبار

بازدید سازمان منابع طبیعی مازندران
 • بازدیدها: 1200
 • 1399/12/12
 • کامنت ها: 0

بازدید سازمان منابع طبیعی مازندران

انتخاب یکی از اعضای هیأت علمی واحد تحقیق و توسعه شرکت طبیب دارو به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله Rosa Damascena
 • بازدیدها: 960
 • 1399/05/26
 • کامنت ها: 0

انتخاب یکی از اعضای هیأت علمی واحد تحقیق و توسعه شرکت طبیب دارو به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله Rosa Damascena

تجهیز و توسعه آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت طبیب دارو
 • بازدیدها: 1206
 • 1399/05/02
 • کامنت ها: 0

تجهیز و توسعه آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت طبیب دارو

محلول ضدعفونی کننده دست طبیب
 • بازدیدها: 2472
 • 1399/01/23
 • کامنت ها: 0

محلول ضدعفونی کننده دست طبیب

محلول ضدعفونی کننده

توصیه های پیشگیری کرونا در طب سنتی
 • بازدیدها: 2016
 • 1398/12/10
 • کامنت ها: 0

توصیه های پیشگیری کرونا در طب سنتی

ویروس کرونا

نصب و راه اندازی دستگاه کوهوبیشن در شرکت طبیب دارو
 • بازدیدها: 4258
 • 1398/05/23
 • کامنت ها: 0

نصب و راه اندازی دستگاه کوهوبیشن در شرکت طبیب دارو

نصب و راه اندازی دستگاه کوهوبیشن در شرکت طبیب دارو

چاپ اولین اثر علمی با عنوان
 • بازدیدها: 3017
 • 1398/05/10
 • کامنت ها: 0

چاپ اولین اثر علمی با عنوان "گل محمدی و اثرات درمانی آن"

عقد قرارداد با نمایندگی انحصاری در چین
 • بازدیدها: 3260
 • 1398/01/19
 • کامنت ها: 0

عقد قرارداد با نمایندگی انحصاری در چین

سفر مدیریت به کشور چین جهت عقد قرارداد با نمایندگی انحصاری در چین