بازدید فرماندار کاشان


بازدید فرماندار کاشان

بازدید فرماندار کاشان از شرکت دانش بنیان طبیب داروی کاشان

ضمن بازدیدی که ایشان از شرکت و به ویژه بخش تحقیق و توسعه، آزمایشگاه‌های شرکت داشته‌اند، با دست‌آوردهای علمی این مجموعه آشنا شدند.

برچسب ها:
1399/11/12
دیدگاه شما
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید