تحقیقات کشاورزی

مزرعه لاواند

مزرعه لاواند

مزرعه لاواند

ادامه مطلب مزرعه لاواند

کشت لاواند

کشت لاواند

مزرعه کشت لاواند در کشور گرجستان

ادامه مطلب کشت لاواند

تصویر گلخانه در حال ساخت

تصویر گلخانه در حال ساخت

تصویر گلخانه در حال ساخت در کشور گرجستان توسط شرکت طبیب دارو

ادامه مطلب تصویر گلخانه در حال ساخت

آماده سازی گلخانه

آماده سازی گلخانه

آماده سازی گلخانه در کشور گرجستان

ادامه مطلب آماده سازی گلخانه

مزرعه لاواند

مزرعه لاواند

مزرعه تحت کشت لاواند در کشور گرجستان

ادامه مطلب مزرعه لاواند

گیاه زوفا - Hysopus Officinalis

گیاه زوفا - Hysopus Officinalis

گیاه زوفا که بیشتر در مناطق اطراف دریای مدیترانه می‌روید و از جمله گیاهان بومی کشور فرانسه، یونان و ایتالیا است؛ به صورت گل‌هایی به رنگ‌های آبی، ارغوانی، بنفش و سفید با برگ‌هایی کوچک می‌باشد.

ادامه مطلب گیاه زوفا - Hysopus Officinalis