واحد مالی


واحد مالی

واحد مالی

واحد مالی که خود شامل واحد حسابداری نیز می‌شود، دارای نقش بسیار مهمی در پایداری هر سازمان و شرکت است؛ رعایت اصل "دقت" تاثیر بسزایی در حصول رضایتمندی از عملکرد این واحد دارد. این واحد در شرکت طبیب دارو با تلاش پرسنل تحصیلکرده، متخصص و دقیق در زمینه‌ی مالی به خوبی وظایف خود را انجام می‌دهد .از اهم فعالیت‌های واحد مذکور می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • اعمال نظارت مالی بر هزینه های مختلفی که برای واحدها انجام میشود، از نظر انطباق بودجه با آیین نامه ها، مقررات عمومی و دستور العمل ها
  • ثبت هزینه ها و عملیات مالی بصورت روزانه در دفاتر حسابداری و بررسی و تنظیم و نگهداری حسابها و تفکیک انواع هزینه ها بر اساس مراکز هزینه
  •  پرداخت حقوق و مزایا ، اضافه کاری و فوق العاده ماموریت و سایر هزینه های کارکنان
  •  تهیه و تنظیم گزارشهای مدیریتی ماهیانه مربوط به فروش، موجودی  و سود و زیان محصولات تولیدی شرکت
  • ارتباط و پاسخگویی به سایر اشخاص شامل : حسابرسان، سهامداران، تامین‌کنندگان، محصول، بانکها، دارایی، بیمه و ...
  • تهیه بودجه جامع در ابتدای هرسال و بودجه نقدی ابتدای هر ماه
  •  تهیه صورتهای مالی و بهای تمام شده محصولات در پایان سال مالی

برچسب ها:
1399/06/15
دیدگاه شما
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید