بهداشت و ایمنی کار


بهداشت و ایمنی کار

 واحد بهداشت و ایمنی
هدف اصلیHSE این است که موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در سطح شرکت تحت کنترل خود داشته باشد. شرکت طبیب دارو موفق شده است با همکاری همه جانبه ی کلیه پرسنل رویکرد HSE   یا همان نگرش "انسان محوری بر تولید محوری"را اجرا نماید.

برچسب ها:
1399/12/25
دیدگاه شما
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید