گیاهان خشک
اشتراک
مدیر سایت
1400/01/16
0 نظر

گیاهان خشک

 (Rosa damasdena)گل خشک محمدی

 (Rosa damasdena)غنچه خشک گل محمدی

 (Mentha spicata) نعنا فلفلی

 (Rosa damasdena)گلبرگ خشک گل محمدی

 (Melissa officinalis) بادرنجبویه

 (Artemisia siebri)درمنه

 (Citrus x aurantium)بهار نارنج

 (Myrtus communis)مورد

 (Ziziphus spina-christi)سدر

 (Cynara scolymus)کنگر فرنگی

 (Lawsonia inermis) حنا

 (Calendula officinalis)همیشه بهار

 (Urtica dioica) برگ گزنه

 (Matricaria chamomilla) بابونه

 (Urtica dioica) ریشه گزنه

 (Centaurea cyanus)گل گندم

 (Althaea officinalis((leaves) برگ گل ختمی

 (Aloysia citrodora)به لیمو

 (Althaea officinalis) گل ختمی

 (Cichorium intybus)کاسنی

 (Viola odorata) گل بنفشه

 (Carum carvi) زیره سیاه

 (Malva sylvestris) گل پنیرک

 (Cumminum cyminum)زیره سبز

 (Artemisia dracunculus) ترخون

 (Mentha spicata)نعنا

 (Crocus sativus) زعفران

 (Borago officinalis)گل گاو زبان

 (Glycyrrhiza glabra)شیرین بیان

 (Rosmarinus officinalis)رزماری

 (Glycyrrhiza glabra)چوب شیرین بیان

 (Origanum vulgare)  مرزنجوش

 (Zataria multiflora) آویشن شیرازی

 (Ziziphora tenuior)کاکوتی

 (Mentha pulegium) پونه

 (Lavandula officinalis)اسطوخودوس

 (Laurus nobilis) برگ بو

 (Coriandrum sativum)گشنیز

 (Foeniculum vulgare) رازیانه

 (Anethum graveolens)شوید

 (Saturja hortensis)مرزه

 

 

دیدگاهتان را درباره این مطلب بنویسید

نام و نام خانوادگی: *

شماره موبایل: *

ایمیل:

دیدگاه: *

دیدگاه کاربران